Koncepcja estetyczna przestrzeni biurowej w odważnej, nowoczesnej, lecz nie przypadkowej, kolorystyce. Szkic trzech przestrzeni pracy biurowej. Monochromatyczna, spokojna kolorystyka w przestrzeni pracy indywidualnej kontrastuje z pobudzającą czerwienią w miejscu do pracy grupowej i organizacji tzw. "burzy mózgów". Energizujące, lecz nieprzytłaczające zieleń i żółć została przeznaczona...

Pokoje biurowe w firmie Smay - serce całego budynku. Zamknięte pokoje i rezygnacja z open space były priorytetem dla Inwestorów chcących stworzyć swoim pracownikom jak najlepsze warunki do pracy w firmie. Nie zrezygnowaliśmy jednak z industrialnego elementu jakim jest surowy, otwarty sufit. W kontraście z...